หจก. ลำปางศิริพาณิชย์ 1999  

760 หมู่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  โทร. 054-336704, 088-2585880, 088-2572614  Fax. 054-337398

หลักฐานการยื่นขอซื้อ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 


สำนักงานใหญ่

เลขที่  760 ม.2 บ้านฟ่อน

ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  52100

 

 

 

ติดต่อเรา

โทร.054-336704, 088-2585880, 088-2572614 

Fax.054-337398

ที่ตั้ง

© Copyright 2023 หจก. ลำปางศิริพาณิชย์ 1999 3.214.184.223